CBT Amarant Tilburg

Posted on by on August 23rd, 2011 | Comments Off on CBT Amarant Tilburg

Het team van CBT Amarant is gespecialiseerd in de omgang en behandeling van extreem angstige kinderen en volwassenen, kinderen met gedragsproblemen, kinderen en volwassenen met een verstandelijke en/of motorische beperking, medisch gecompromitteerde kinderen en volwassenen. Kindertandarts Engel-Meijers is verantwoordelijk voor mondzorg tot 18 jaar. Hierbij wordt ze ondersteunt door mondhygiëniste Stefanie Huizinga-Dam en assistentes Kirstin van de Put en Ellen van Baast. Samen zorgen zij voor een zo optimaal mogelijke mondzorg voor uw kind. Ze is hier werkzaam op donderdag en vrijdag.

« CBT Breda