Het spenenmonster

De kindertandarts verzamelt spenen (tutjes) van kinderen die nog naar bed gaan met een speen. Het kind mag de speen aan het spenenmonster komen brengen. Het spenenmonster heeft geen tandjes en om die reden is het voor het monstertje niet slecht om de speentjes te hebben.

Op tijd het gebruik van de speen afleren is belangrijk. De speen heeft namelijk een slechte invloed op de gebitsontwikkeling, de stand van de tanden, de groei van de bovenkaak en ook op de spraakontwikkeling. Het is belangrijk om het juiste tijdstip te vinden voor het afleren van de speen. Wanneer de speen te vroeg wordt afgenomen, zal het kindje iets anders zoeken, bijvoorbeeld de duim. Wanneer het spenen te laat wordt afgeleerd, wordt het een gewoonte en daarmee veel moeilijker om af te leren. Het advies is om het spenen tussen 1 en 1,5 jaar af te leren. Wanneer u merkt dat uw kindje naar de duim gaat zoeken, doet u er verstandig aan om de speen terug te geven en het over een paar maanden opnieuw te proberen. De kindertandarts kan een belangrijke rol spelen is het afleren van de gewoonte doordat het kindje zich groot voelt wanneer het zelf de speen aan het spenenmonster komt brengen.