NRC

NRC betekent niet-restauratieve cariesbehandeling.

Caries is het ziekteproces wat gaatjes veroorzaakt. Om het ziekteproces te stoppen, moeten de oorzaken weggenomen worden. Er zijn verschillende oorzaken voor het ontstaan van caries, waarvan bacterieen in tandplaque en suikers het belangrijkste zijn. Deze invloeden kunnen beinvloed worden door het poetsgedrag en het voedingsgedrag te veranderen.

Bij NRC wordt er bewust voor gekozen om de gaatjes niet te vullen, maar door middel van verandering van de poets- en voedingsgewoonten het ziekteproces te stoppen. Wanneer de gaatjes gevuld worden en het poets- en voedingsgedrag blijft onveranderd, zullen nieuwe gaatjes blijven ontstaan.