Welkom op de website van kindertandarts IWJM Engel-Meijers. Ze studeerde tandheelkunde van 2001 tot 2006 aan het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam (ACTA). Vervolgens rondde kindertandarts Engel-Meijers in 2011 de differentiatie-opleiding Pedodontologie (kindertandheelkunde) af. Engel-Meijers is tandarts-pedodontoloog, erkend door de Nederlandse Vereniging voor Kindertandheelkunde (NVvK). In Nederland zijn ongeveer 50 tandartsen met deze erkenning. Zij zijn te vinden in het register van de Nederlandse Vereniging voor Kindertandheelkunde (www.nvvk.org). Via een systeem van visitatie en herregistratie wordt de kwaliteit van de tandartsen in dit register continu bewaakt.

Kindertandarts Engel-Meijers is gespecialiseerd in de mondzorg van kinderen en in het bijzonder extreem angstige kinderen, kinderen met gedragsproblemen, kinderen met een verstandelijke en/of motorische beperking, medisch gecompromitteerde kinderen en kinderen met specifieke gebitsafwijkingen. Momenteel is ze werkzaam bij Centrum voor Bijzondere Tandheelkunde Amarant te Tilburg en bij Centrum voor Bijzondere Tandheelkunde Breda. Tevens is ze verbonden aan kinderpraktijk Boxtel voor narcose behandelingen.

Uw kind kan bij ons terecht voor specialistische zorg wanneer uw kind is doorverwezen door uw tandarts, of bijvoorbeeld uw huisarts, kinderarts of het consultatiebureau. In overleg met u en uw reguliere tandarts nemen wij de behandeling tijdelijk over. We zorgen ervoor dat uw kind zich op zijn of haar gemak gaat voelen en op een prettige manier behandelbaar wordt. Hierna wordt uw kind terugverwezen naar uw eigen tandarts. Daarnaast begeleiden we ouders en kinderen op weg naar een betere mondgezondheid, zodat zij na behandeling hopelijk alleen nog maar voor controle naar een tandarts hoeven.

CBT Amarant Tilburg

Het team van CBT Amarant is gespecialiseerd in de omgang en behandeling van extreem angstige kinderen en volwassenen, kinderen met gedragsproblemen, kinderen en volwassenen met een verstandelijke en/of motorische beperking, medisch gecompromitteerde kinderen en volwassenen. Kindertandarts Engel-Meijers is verantwoordelijk voor mondzorg tot 18 jaar. Hierbij wordt ze ondersteunt door mondhygiëniste Stefanie Huizinga-Dam en assistentes Kirstin van de Put en Ellen van Baast. Samen zorgen zij voor een zo optimaal mogelijke mondzorg voor uw kind. Ze is hier werkzaam op donderdag en vrijdag.

CBT Breda

Het CBT Breda is gelokaliseerd in het Amphia Ziekenhuis, locatie Molengracht. Het team van CBT Breda bestaat uit een groot aantal tandartsen met ieder hun eigen specialisme. Kindertandarts Engel-Meijers draagt zorg voor de extreem angstige kinderen, kinderen met gedragsproblemen, kinderen met een verstandelijke en/of motorische beperking, medisch gecompromitteerde kinderen en kinderen met specifieke gebitsafwijkingen. Ze is hier werkzaam op de dinsdag. Deze laatste groep worden multidisciplinair gezien en behandeld. Dat wil zeggen dat kindertandarts Engel-Meijers deze kinderen niet alleen zal behandelen, maar samen met een MFP-tandarts. Dit is een tandarts die gespecialiseerd is in gebitsafwijkingen zoals glazuurafwijkingen, afwijkingen in het aantal tanden. Vaak vraagt dit ook de zorg van een orthodontist.

Verwijzingen

Uw kind kan naar ons worden doorverwezen voor specialistische zorg door uw eigen tandarts, maar ook door een andere arts zoals huisarts, kinderarts of consultatiebureau arts. Verwijzing kan plaats vinden wanneer er sprake is van een behandelprobleem. Dit kan zijn wanneer uw kind angstig is, erg opziet tegen de behandeling, veel gaatjes heeft of gewoon nog erg jong is. In deze gevallen kan een kindertandarts uitkomst bieden.

Wanneer u zorgverlener bent en iemand naar mij wilt verwijzen, kunt u hier het verwijsformulier vinden.