CBT Breda

Posted on by on August 23rd, 2011 | Comments Off on CBT Breda

Het CBT Breda is gelokaliseerd in het Amphia Ziekenhuis, locatie Molengracht. Het team van CBT Breda bestaat uit een groot aantal tandartsen met ieder hun eigen specialisme. Kindertandarts Engel-Meijers draagt zorg voor de extreem angstige kinderen, kinderen met gedragsproblemen, kinderen met een verstandelijke en/of motorische beperking, medisch gecompromitteerde kinderen en kinderen met specifieke gebitsafwijkingen. Ze is hier werkzaam op de dinsdag. Deze laatste groep worden multidisciplinair gezien en behandeld. Dat wil zeggen dat kindertandarts Engel-Meijers deze kinderen niet alleen zal behandelen, maar samen met een MFP-tandarts. Dit is een tandarts die gespecialiseerd is in gebitsafwijkingen zoals glazuurafwijkingen, afwijkingen in het aantal tanden. Vaak vraagt dit ook de zorg van een orthodontist.

« Verwijzingen
CBT Amarant Tilburg »