Homepage tekst

Posted on by on August 23rd, 2011 | Comments Off on Homepage tekst

Welkom op de website van kindertandarts IWJM Engel-Meijers. Ze studeerde tandheelkunde van 2001 tot 2006 aan het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam (ACTA). Vervolgens rondde kindertandarts Engel-Meijers in 2011 de differentiatie-opleiding Pedodontologie (kindertandheelkunde) af. Engel-Meijers is tandarts-pedodontoloog, erkend door de Nederlandse Vereniging voor Kindertandheelkunde (NVvK). In Nederland zijn ongeveer 50 tandartsen met deze erkenning. Zij zijn te vinden in het register van de Nederlandse Vereniging voor Kindertandheelkunde (www.nvvk.org). Via een systeem van visitatie en herregistratie wordt de kwaliteit van de tandartsen in dit register continu bewaakt.

Kindertandarts Engel-Meijers is gespecialiseerd in de mondzorg van kinderen en in het bijzonder extreem angstige kinderen, kinderen met gedragsproblemen, kinderen met een verstandelijke en/of motorische beperking, medisch gecompromitteerde kinderen en kinderen met specifieke gebitsafwijkingen. Momenteel is ze werkzaam bij Centrum voor Bijzondere Tandheelkunde Amarant te Tilburg en bij Centrum voor Bijzondere Tandheelkunde Breda. Tevens is ze verbonden aan kinderpraktijk Boxtel voor narcose behandelingen.

Uw kind kan bij ons terecht voor specialistische zorg wanneer uw kind is doorverwezen door uw tandarts, of bijvoorbeeld uw huisarts, kinderarts of het consultatiebureau. In overleg met u en uw reguliere tandarts nemen wij de behandeling tijdelijk over. We zorgen ervoor dat uw kind zich op zijn of haar gemak gaat voelen en op een prettige manier behandelbaar wordt. Hierna wordt uw kind terugverwezen naar uw eigen tandarts. Daarnaast begeleiden we ouders en kinderen op weg naar een betere mondgezondheid, zodat zij na behandeling hopelijk alleen nog maar voor controle naar een tandarts hoeven.